Veel ouderen en mensen met een beperking hebben huishoudelijke hulp nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen.
Eerdere bezuinigingen en aangepaste wetgeving hadden verstrekkende gevolgen voor deze kwetsbare mensen. Het aantal uren waarvoor zij korting kregen op huishoudelijke hulp, werd vorig jaar teruggebracht naar 2,5.  

Het was de bedoeling dat deze hele regeling in 2018 zou stoppen. Maar daar steekt het College nu een stokje voor. Er worden geen nieuwe vouchers meer verstrekt. Daar staat tegenover dat er voor huidige deelnemers een korting van 10 euro per uur blijft voor maximaal 2 uur huishoudelijke hulp per week.
Een goede zaak, wij ondersteunen dat van harte.

Hier onze bijdrage in de Raad van 28 september 2017 hierover:

 

 

Voorzitter,

Voor ons staat voorop dat onze inwoners op een verantwoorde manier zo lang zij willen zelfstandig kunnen wonen.
Daarbij moeten ouderen en andere hulpbehoevenden vaak een beetje geholpen worden in het huishouden.
Soms kan dat door familie, maar vaak ook niet.

Voor veel ouderen is een korting van 10 euro per uur noodzakelijk om 2 uur per week schoonmaakhulp in te kunnen huren.

Dat is de reden dat wij vorig jaar hebben gepleit voor het in stand houden van de voucherregeling al is dit toen licht afgebouwd van 2,5 naar 2 uur per week.

Nu staan we opnieuw voor de keuze: voortzetten van de regeling, verder afbouwen… of helemaal stoppen…?
Wij zijn voor behoud van de voucherregeling zonder deze verder af te bouwen.
Want dat garandeert de ouderen in ieder geval nog een paar uur huishoudelijke hulp per week.

En dan snijdt het mes ook nog eens aan twee kanten.
Want voortzetting van de regeling geeft zorgaanbieders extra tijd om medewerkers te herplaatsen.
Waarbij ik wel opgemerkt wil hebben dat zorgaanbieders commerciële partijen zijn die hierin eigen verantwoordelijkheid hebben.

In 2018 kan voorzetting van de regeling uit de Behoedzaamheidsreserve worden bekostigd.
Ons oordeel over de bekostiging in 2019 laten wij afhangen van het voorstel zoals dit in de Voorjaarsrapportage 2018 aan de Raad zal worden gepresenteerd.

Voor ons staat voorop dat ouderen met een kleine portemonnee baat hebben bij een beetje steun van de gemeente zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Deze kwetsbare doelgroep, die, ik zou bijna zeggen organisch kleiner wordt, moeten wij hierin blijvend ondersteunen.
Uit welk potje dit betaald moet worden is wat ons betreft ondergeschikt aan de beslissing dàt we deze regeling voortzetten.

 

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadVeel ouderen en mensen met een beperking hebben huishoudelijke hulp nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen. Eerdere bezuinigingen en aangepaste wetgeving hadden verstrekkende gevolgen voor deze kwetsbare mensen. Het aantal uren waarvoor zij korting kregen op huishoudelijke hulp, werd vorig jaar teruggebracht naar 2,5.   Het was de bedoeling...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)