ING zegt NEE!

Gisteren ontvingen wij een brief van de ING Bank waarin – na ruim twee weken wachten – uitsluitsel werd gegeven over de aanvraag voor een betaalrekening voor Stichting Politiek STERK.

Citaat brief ING:

Wij hebben uw aanvraag beoordeeld vanuit economisch, strategisch en vanuit risicoperspectief. Op basis daarvan hebben wij besloten geen relatie met Stichting Politiek STERK aan te gaan. Wij beroepen ons hierbij op onze contractsvrijheid.

Dat lag al in de lijn van verwachtingen dus hadden wij onze maatregelen al genomen.

Maar laat ik er duidelijk over zijn. Ik geef ze niet eens ongelijk als je beschouwt welke rommel onophoudelijk wordt gepubliceerd over Lid van der Veer.

Permanent weerleggen dat er noch één formele verdenking bestaat noch een vonnis hierover is geveld, maakt blijkbaar geen enkel verschil. Dat belanghebbende partijen graag worden geïnformeerd over bewijzen en wetenschap die zij heeft, is vanzelfsprekend.
Dat zij verifieerbaar meewerkt aan grootschalige fraudeonderzoeken die veel tijd in beslag nemen, tal van aangiftes heeft gedaan met uiterst belangwekkende documentatie, doet er niet toe. Dat zij zelf zo achterlijk is geweest in zee te gaan met types die haar voor enkele tonnen hebben benadeeld, maakt ook niet uit.

Soms is het één stap vooruit en twee stappen terug. Maar het recht zal zegevieren!

. Van een van onze correspondentenHLMRING zegt NEE! Gisteren ontvingen wij een brief van de ING Bank waarin - na ruim twee weken wachten - uitsluitsel werd gegeven over de aanvraag voor een betaalrekening voor Stichting Politiek STERK. Citaat brief ING: Wij hebben uw aanvraag beoordeeld vanuit economisch, strategisch en vanuit risicoperspectief. Op basis daarvan hebben wij...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !