Wat een hondenbaan: minister van Binnenlandse Zaken.
Zeker wanneer je Kajsa Ollongren heet, van D66 bent en vandaag in de Ministerraad een voorstel tot wetsverandering presenteert. Of wellicht een opmaat tot het intrekken van de Wet Raadgevend Referendum van 30 september 2014.

Artikel 4
Een referendum kan worden gehouden over:
a. wetten;
b. stilzwijgende goedkeuring van verdragen die binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland of een deel daarvan gelden.

Artikel 5
Geen referendum kan worden gehouden over:
a. wetten inzake het koningschap;
b. wetten inzake het koninklijk huis;
c. wetten inzake de begroting, bedoeld in artikel 105, eerste lid, van de Grondwet;
d. wetten tot verandering in de Grondwet en wetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel hiertoe in overweging te nemen;
e. wetten die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties;
f. rijkswetten, behoudens rijkswetten tot goedkeuring van verdragen die binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland of een deel daarvan gelden;
g. wetten als bedoeld in de artikelen 11 en 12, tweede en derde lid, die uitsluitend strekken tot intrekking of tot regeling van de inwerkingtreding van een wet naar aanleiding van een daarover gehouden referendum;
h. wetten als bedoeld in de artikelen 12, derde lid, en 16, derde lid, die uitsluitend strekken tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van een verdrag naar aanleiding van een over de goedkeuring van dat verdrag gehouden referendum;
i. wetten als bedoeld in artikel 15, tweede lid, die uitsluitend strekken tot intrekking van de aan een verdrag verleende goedkeuring naar aanleiding van een daarover gehouden referendum.

Want dat het Kabinet voornemens is deze wet om zeep te helpen is genoegzaam bekend. Omdat ‘het referendum niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht’.

Hondenbaan, dat zei ik al. Want als je sedert jaren het kroonjuweel ‘referendum’ hebt verdedigd als D66-prominent en je nu voor de onzalige taak staat de wet naar de prullenbak te verwijzen, heb je wel wat uit te leggen binnen de congresmuren van je partij.

Want waar sta je dan als je burgerparticipatie, inspraak, dualisme of volksraadpleging zo hoog in je vaandel had. Omdat ooit, ten tijde van Hans en Jan, de Democraten 66 werd opgericht op 14 oktober 1966, acht dagen na de Nacht van Schmelzer.
Als contragewicht tegen de bestuurdersmentaliteit van de grote partijen.

Volgens het beginselprogramma van D66 moet de mens centraal staan in de politiek. Aan het klassieke liberalisme voegt de partij daarom een sociale component toe. D66 wordt hierom wel aangeduid als een sociaalliberale partij.
Als onderdeel van dit sociaalliberalisme richt D66 zich erg op democratie met bijvoorbeeld de gekozen burgemeester en het referendum als programmapunten.

Dus Kajsa knijpt een ideologisch oogje toe en doet vandaag het volgende voorstel:

Uitbreiding van de Wet Raadgevend Referendum
Artikel 5 (geen referendum kan worden gehouden over)
Lid j: ‘handhaven en / of intrekken van de Wet Raadgevend Referendum’.

Logisch toch!?
Succes meid…

 

 

. Van een van onze correspondentenSTERK verhaalWat een hondenbaan: minister van Binnenlandse Zaken. Zeker wanneer je Kajsa Ollongren heet, van D66 bent en vandaag in de Ministerraad een voorstel tot wetsverandering presenteert. Of wellicht een opmaat tot het intrekken van de Wet Raadgevend Referendum van 30 september 2014. Artikel 4 Een referendum kan worden gehouden over: a. wetten; b. stilzwijgende...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)