Een toenemend probleem in Nederland: economische daklozen, met schrijnende voorbeelden, ook uit Haarlemmermeer! Lees maar: https://www.groene.nl/artikel/ik-schaam-me-hier-erg-voor.
Hier vindt u onze schriftelijke vragen:

Datum:              7 januari 2018
Onderwerp:      Economische daklozen

Geacht College,

Graag uw aandacht voor het toenemende aantal ‘economische’ daklozen. Dit zijn daklozen zonder psychiatrische of verslavingsproblematiek. Steeds meer mensen belanden op straat door financiële problemen of zijn in een scheiding verwikkeld. Vertrekken uit huis om (ex-)vrouw en kinderen daar te laten wonen, hebben zelf inkomsten, maar kunnen vervolgens niet snel aan een woning komen. Een hotel is onbetaalbaar. En dan? Dan moet je bijvoorbeeld in je auto slapen… En vandaar uit je leven weer opbouwen. Grote kans dat dat niet lukt en je in een neerwaartse spiraal belandt.

Zij krijgen echter wél het stempel ‘zelfredzaam’ opgeplakt terwijl het werkelijke probleem is dat er te weinig opvangplekken en betaalbare woningen zijn. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is vaak wel 8 jaar. En een urgentieverklaring kunnen deze mensen niet krijgen.

In onze gemeente worden daklozen – ook economische daklozen – verwezen naar de Brede Centrale Toegang (BCT) noodopvang in Haarlem. Daar worden ook (verwarde) zwervers en (drugs)verslaafden opgevangen. Als raadslid ben ik al enige malen aangesproken door ‘economische’ daklozen in onze gemeente. Ik verwijs dan naar de juiste instanties of schakel onze ambtenaren in, die dan uitstekend werk verrichten!

Uit onderzoek van Investico wordt duidelijk dat er een sterke toename is van ‘economische’ daklozen. Zij vallen vaak tussen wal en schip doordat zij ‘zelfredzaam’ worden verklaard. Zij worden zelf geacht een woonruimte te vinden. Vaak hebben ze al inkomsten in de vorm van een baan of een uitkering echter voorwaarde om loon of een uitkering te ontvangen is het hebben van een adres. Een ‘catch 22’-situatie. Graag wijs ik u op een artikel in De Groene Amsterdammer hierover: https://www.groene.nl/artikel/zelfredzaam-zonder-dak

Wij vinden het belangrijk om inzicht te krijgen in het aantal inwoners in Haarlemmermeer die dakloos zijn of tijdelijk onderdak bij familie of vrienden hebben gevonden.

  1. Heeft u het idee dat onze gemeente goed inzicht heeft in het aantal daklozen?
  1. Hoeveel inwoners van Haarlemmermeer zijn de afgelopen 3 jaren doorverwezen naar de BCT in Haarlem? En hoeveel daarvan hebben gebruik gemaakt van de BCT?
  1. Hoeveel inwoners die niet beschikken over eigen woonruimte (vanwege dakloosheid of onderdak bij familie en vrienden) zijn ‘zelfredzaam’ zonder kinderen? En hoeveel met kinderen?
  1. Hoeveel ‘zelfredzame’ inwoners die niet beschikken over eigen woonruimte hebben (tijdelijk) onderdak gevonden bij familie en vrienden? Hoeveel zonder kinderen? En hoeveel met kinderen?
  1. Bent u met ons van mening dat eigen huisvesting – ook voor economische daklozen – een basisbehoefte is om zelfredzaam te kunnen zijn?

In Haarlemmermeer slaapt geen kind onder de brug”, aldus onze wethouder. Een goede zaak!

Maar dat neemt niet weg dat we ook economisch daklozen niet onder de brug of tussen verslaafden moeten laten slapen. Graag pleit ik voor een aparte noodopvang voor deze mensen in de knel in Haarlemmermeer, noem het een Short Stay Hostel.

Zo’n Hostel is bedoeld voor mensen die zelfstandig zijn en een bestendige band hebben met Haarlemmermeer. Verder moeten gebruikers over voldoende geld beschikken om de overnachting vooruit te betalen. We zijn immers Sinterklaas niet. De bedoeling is dat deze ‘passanten’ in een rust- en regelperiode zelf actief zoeken naar een woonplek elders.
Dit Hostel kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd in een leegstaand kantoor, met douche-, was- en kookgelegenheid, eventueel gedeeld door de bewoners. Soberheid is niet erg omdat er slechts een korte periode (uiterlijk een half jaar) noodopvang wordt geboden. Maar wel met in ieder geval een afsluitbare eigen kamer waar zij ook hun persoonlijke dingen kunnen bewaren en een fatsoenlijke slaapplek hebben.

Wanneer dit door de gemeente kan worden georganiseerd, kunnen de prijzen betaalbaar blijven en de bewoners betalen gewoon huur. Op de exploitatie hoeft dus geen belastinggeld toegelegd te worden. Het is immers eerst en vooral de verantwoordelijkheid van de personen zelf die scheiden of in de financiële problemen zijn gekomen.

Een verblijf in het Hostel is zoals gezegd van tijdelijke aard. Een beschermde plek waar deze mensen uiterlijk een half jaar een noodverblijf vinden om zelf aan de slag te gaan om zo snel mogelijk zelfstandige woonruimte te vinden.

In feite is het Short Stay Hostel een variant op de Mid-Stay woningen. De eerste mid-stay woningen in Hoofddorp zijn inmiddels bewoond door alleenstaande moeders met kinderen. Zij krijgen twee jaar de tijd om uit te zien naar andere woonruimte.

Het Short Stay Hostel is bedoeld voor alleenstaande economische daklozen zonder te huisvesten kinderen die binnen een half jaar – een sobere noodopvang als rustperiode – zelf voor woonruimte moeten zorgen. Bijvoorbeeld door met mensen in eenzelfde situatie een beschikbare woonruimte te vinden om zo de woonlasten te delen. Of hopelijk zijn er dan meer (betaalbare) woningen in onze gemeente beschikbaar.

  1. Graag vernemen wij of u wil laten onderzoeken of dit een noodoplossing kan bieden voor ‘economisch’ daklozen zonder kinderen.
  1. Ziet u (nog andere) oplossingen voor deze schrijnende problematiek?

Hartelijke groet,

Anneke van der Veer – Lid van der Veer

 

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadEen toenemend probleem in Nederland: economische daklozen, met schrijnende voorbeelden, ook uit Haarlemmermeer! Lees maar: https://www.groene.nl/artikel/ik-schaam-me-hier-erg-voor. Hier vindt u onze schriftelijke vragen: Datum:              7 januari 2018 Onderwerp:      Economische daklozen Geacht College, Graag uw aandacht voor het toenemende aantal ‘economische’ daklozen. Dit zijn daklozen zonder psychiatrische of verslavingsproblematiek. Steeds meer...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !