Politiek STERK is een jonge, ambitieuze partij. Er valt dus nog veel te doen en vooral te leren. In dat kader wordt er hard gewerkt aan dagelijks politiek werk. Maar ook aan onderzoek en training.

Een voorbeeld is professionele communicatietraining. Een breed begrip, dus het lijkt ons leuk en leerzaam om je deelgenoot te maken van één van de onderdelen. Op bescheiden wijze te laten meekijken binnen onze partij. Het onderwerp deze keer is ‘debatteren’.

 

Debatteren

Op het gebied van debatteren is er een wereld te winnen.

De eerste regel voor Raadsleden in hun controlerende taak als volksvertegenwoordiger luidt: ‘wer fragt, der führt’. 
Met andere woorden, wie de vragen stelt, leidt het gesprek. Het is dan ook moeilijk om open vragen te stellen. Deze beginnen in de regel met wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.
Als politicus gaat aan een vraag niet zelden een mening, standpunt of suggestie vooraf. Hierop is niets tegen. Totdat je vaststelt dat een vraag wordt ontweken of dat er geweigerd wordt erop te antwoorden. Dan zijn slechts open vragen effectief.

Een tweede praktische regel is: ‘herhaal géén derde keer een vraag waar je geen antwoord op krijgt’. Enkelvoudig herhalen middels een interruptie in tweede termijn is prima (zie hieronder fragment A). Immers, in de veelheid van vragen kan de beantwoorder wel eens een vraag laten liggen. Maar een derde keer (zie hieronder fragment B) hetzelfde vragen is ineffectief. In dit geval doe een, desnoods aanmatigende, vaststelling. Bijvoorbeeld: wanneer je als Raadslid geen antwoord krijgt op de vraag: ‘mag ik een opstelling ontvangen van alle projecten rond duurzaamheid in relatie tot de lange termijn ambitie’ en hierop komt het antwoord dat projecten goed zijn als ze maar ‘SMART’ omschreven zijn, wordt géén toezegging gedaan op het gevraagde (zie hieronder fragment C). Dan zou het weerwoord kunnen zijn: ‘Voorzitter, blijkbaar is de portefeuillehouder niet genegen ons inzicht te geven over de lopende en aankomende projecten en, belangrijker nog, wat ze opleveren en kunnen wij als Raad hierdoor ons werk niet doen’.

Een derde praktische regel gaat over de vorm in plaats van over de inhoud. Onwelgevallige vragen worden niet zelden op moralistische wijze teruggekaatst. Voorbeeld: een actualiteitsvraag over het niet tijdig beantwoorden van schriftelijke vragen. Concreet, dat 39% van alle schriftelijke vragen buiten de afgesproken termijn worden beantwoord. Dit werd in eerste instantie door de voorzitter van het college toegegeven alsmede dat er naar zal worden gekeken. Vervolgens de vraag aan de rest van de Raad of hierop nog opmerkingen annex aanvullingen zijn. Dit bleek niet het geval dus er was geen morele steun.

Toen werd inhoud plots vorm voor de voorzitter en volgde de suggestie dat de vragensteller niet moeilijk moet doen wanneer antwoorden wel eens een paar dagen later komen. Niet met deze woorden maar des temeer bedoeld. Kortom, volledig voorbij de 39% te laat. In de volksmond heet dit ‘afzeiken’ (zie hieronder fragment D).

Info over ‘framing’ vindt u in Les 1 

Hieronder ziet u een paar fragmenten die werden gebruikt in mijn communicatietraining:

Fragment A:
Interruptie in tweede termijn

 

Fragment B:
Fout: Derde keer dezelfde vraag. Ik had een, desnoods aanmatigende, vaststelling moeten doen.
Ik had moeten reageren met: “Ik stel vast dat de Portefeuillehouder van mening is dat je sociaal ondernemers kunt aanzoeken, subsidie kunt geven en dat hiertegenover geen resultaatverplichting wordt opgenomen.”

 

Fragment C:
Ik heb niet meer gereageerd. Een misser! Ik had moeten reageren met: “Voorzitter, blijkbaar is de portefeuillehouder niet genegen ons inzicht te geven over de lopende en aankomende projecten en, belangrijker nog, wat ze opleveren. Wij kunnen als Raad hierdoor ons werk niet doen.”

 

Fragment D:
Vraagstelling, beantwoording, geen bijval, ‘afzeiken’.

De Raad viel mij niet bij. Dus de voorzitter kon mijn vraag bagatelliseren.
Ik heb niet meer gereageerd en heb hiermee een belangrijk communicatiemoment laten liggen maar had als volgt moeten reageren:
“Voorzitter, ik merk dat u het mij haast kwalijk neem dat ik refereer aan 39% te late antwoorden. Ik wil u er op wijzen dat het College verplicht is tijdig te responderen of tevoren aan te geven dat iets meer tijd vergt. Dus een enkele keer en een paar dagen accepteer ik niet, want dat is bezijden de werkelijkheid.”

. Van een van onze correspondentenSTERK vooruitPolitiek STERK is een jonge, ambitieuze partij. Er valt dus nog veel te doen en vooral te leren. In dat kader wordt er hard gewerkt aan dagelijks politiek werk. Maar ook aan onderzoek en training. Een voorbeeld is professionele communicatietraining. Een breed begrip, dus het lijkt ons leuk en leerzaam...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)