Politiek STERK is een jonge, ambitieuze partij. Er valt dus nog veel te doen en vooral te leren. In dat kader wordt er hard gewerkt aan dagelijks politiek werk. Maar ook aan onderzoek en training.

Een voorbeeld is professionele communicatietraining. Een breed begrip, dus het lijkt ons leuk en leerzaam om je deelgenoot te maken van één van de onderdelen. Op bescheiden wijze te laten meekijken binnen onze partij. Het onderwerp deze keer is ‘framen’.

Framing

Framing is een techniek die ervoor zorgt dat woorden in een bepaald denkraam, een ‘frame’, worden geplaatst. Zo is de komst van politieke vluchtelingen ineens ‘massa-immigratie’ en wordt iemand die van standpunt verandert een ‘draaier’ genoemd.

Een frame is zelden neutraal maar altijd positief of negatief en roept het beeld op dat de zender wil bereiken. Daarom vaak zo effectief tijdens politieke campagnes. Denk maar aan de ‘Bos-belasting’ van het CDA, de ‘Puinhopen van Paars’ van Fortuyn en de ‘villasubsidie’ van de SP.

Het door prof. dr. mr. Hans de Bruijn in Nederland geïntroduceerde begrip ‘framing’ is een hot topic. Hoe leer je omgaan met deze communicatiemethodiek? En hoe is deze te ontkrachten?

http://www.taalcanon.nl/vragen/waarom-maken-politici-graag-gebruik-van-framing/

Ook in de lokale politiek vinden we talrijke voorbeelden van framing. Zo worden megalomane plannen voor een nieuw raadshuis betiteld als bouwen van een ‘polderpaleis’. Wordt onbetaalbaar en onrendabel duurzaamheidsbeleid door het College als ‘een duurzaamheidsambitie’ bestempeld.

Bij actuele stroperigheid rond de herontwikkeling van de Ringdijk spreken we van ‘de Jakkerdijk’. Sommige linkse raadsleden spreken niet van ‘rechts’ maar van ‘extreem-rechts’. Of, een quote van Lid van der Veer, de epistels van Wethouder Nederstigt betitelen als ‘happy-de-peppie-verhalen’.

Allemaal connotaties die in woordgebruik al uiting geven van een mening, afkeuring of bijval.

Kortom, er is geen politieke winst zonder framing.

In les 2 gaan we in op ‘Debatteren’.

. Van een van onze correspondentenSTERK vooruitPolitiek STERK is een jonge, ambitieuze partij. Er valt dus nog veel te doen en vooral te leren. In dat kader wordt er hard gewerkt aan dagelijks politiek werk. Maar ook aan onderzoek en training. Een voorbeeld is professionele communicatietraining. Een breed begrip, dus het lijkt ons leuk en leerzaam...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)