De laatste Programmabegroting onder voorzitterschap van Theo Weterings, onze burgemeester, die zo’n fan is van ABBA. Speciaal voor hem schreven wij een passende afsluiting voor onze bijdrage:

Verkeer
Veiligheid in het verkeer is een belangrijk onderwerp. Daarmee pleit ik niet voor het aanleggen van nog meer hobbels en chicanes. Want onderzoek wijst uit dat juist op wegen waar zachtjes gereden moet worden, erg veel ongelukken plaatsvinden.
Voorzitter, ook graag aandacht voor de komst van de Duinpolderweg. Wij willen graag zodra de keuze voor het traject definitief is, dat is naar verwachting komende december, in een sessie geïnformeerd worden door de portefeuillehouder wat voor invloed dat heeft op onze gemeente. Denk hierbij aan financiën en aan woningbouw.

Sociaal
Voorzitter, het is onze plicht om onze welvaart te delen met mensen die het minder hebben en zelf niet hun situatie kunnen veranderen. Daar moeten we ze mee helpen. Financieel, door het geven van een uitkering of door het ter beschikking stellen van vouchers voor huishoudelijke hulp. Door zorg te bieden waar nodig en opvang te regelen voor Personen met Verward Gedrag.

Participatie
Voorzitter, grote misser in ons participatiebeleid is de communicatie vooraf én achteraf. Informeer vooraf wat je van inwoners verwacht. Mogen zij enkel meepraten of mogen zij meebeslissen? En achteraf motiveer je waarom je ideeën van burgers wel of niet in je plannen hebt opgenomen.

Duurzaamheid
Voorzitter, het is toch van de zotte dat de bestuursvoorzitter van de VVD niet eens weet waar hij moet zoeken als hij zijn huis wil verduurzamen? Dat moet toch met chocoladeletters ergens op de gemeentelijke website te vinden zijn? Dáár valt grote winst voor duurzaamheid te behalen. Maar nee hoor, we gaan, als pater familias, wasbare luiers promoten.
Voorzitter, dit illustreert verkeerde prioritering en wat mij betreft is de houdbaarheidsdatum van deze portefeuillehouder voorbij.

Leefomgeving
Teveel inwoners en teveel dorpsraden klagen over het maaibeleid en het groenbeheer. Aspecten van verkeersonveiligheid, verloedering van openbare ruimte, gevaar voor de volksgezondheid en gevaarlijke locaties in de buurt van water moeten worden weggenomen.
Achterstand in onderhoud van ons groen moet worden aangepakt.
Bomen en struiken die niet ziek zijn en die geen gevaar voor de omgeving opleveren, moeten goed worden onderhouden. Behoud van natuur moet leidend zijn en niet de gemeentelijke portemonnee of uitgangspunten als ‘economische leeftijd’ van groen.
Wij dienen hiertoe twee moties in. De eerste motie gaat over het behoud van het mooie Dr. Van Haeringenplantsoen. Dat is de motie ‘20171102 Motie Effe Kappen. De tweede motie is algemeen en dat is de motie ‘20171102 Motie Groen terug naar Toen.

Want voorzitter, en daarmee sluit ik graag af:

Ons maaibeleid en groenbeheer is geen succes.
We kunnen wel spreken van SOS.

Maar: I have a dream.
Een beter Groenbeheer regiem.

Misschien dat de Voorzitter dan zegt: Abba… maar dat kost money money money.
Nou, dan zeg ik: Take a chance on me, honey honey.

Geef minder uit aan andere zaken, that’s the name of the game.
Wellicht denkt de Voorzitter dan: Wat was mijn werk toch fijn, The Day before you Came.

Maar beste collega’s, over die moties: ik beloof u, dat wordt geen Waterloo
Dus, Knowing me, Knowing you, stem zo meteen allemaal I do I do I do.

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadDe laatste Programmabegroting onder voorzitterschap van Theo Weterings, onze burgemeester, die zo'n fan is van ABBA. Speciaal voor hem schreven wij een passende afsluiting voor onze bijdrage: Verkeer Veiligheid in het verkeer is een belangrijk onderwerp. Daarmee pleit ik niet voor het aanleggen van nog meer hobbels en chicanes. Want onderzoek...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)