Hoe pakt Haarlemmermeer ‘landje-pik’ aan? Een evaluatie van het gevoerde beleid:

 

Sessie

Datum:            9 november 2017

Onderwerp:   Evaluatie/voortgang aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond en erfafscheidingen

Spreektijd       2 minuten          

           

Voorzitter,

Tijdens huisbezoek in 2015 in Linquenda bleek dat mensen niet altijd met opzet doen aan landje-pik. Door gebrek aan onderhoud werd gemeentegrond bij de tuin getrokken. Na verkoop van de woning was voor de nieuwe bewoners vaak niet zichtbaar dat die grond niet bij de woning hoorde.
Juist die bewoners kregen de gemeente op hun dak voor teruggave of aankoop. Een buurman vocht dit aan en werd door de rechter in het gelijk gesteld. Want er was sprake van verjaring.

En nu, 2 jaar na de pilot, de resultaten.

De aanpak blijkt erg arbeidsintensief. Ook blijkt dat de pilot een aanzuigende werking heeft gehad en dat nu meer inwoners grond willen aankopen; een prima ontwikkeling. Dat moeten we zeker afhandelen. Zet daar ambtelijke capaciteit voor in.

Voorzitter, de termijn voor verkrijgende verjaring is 10 jaar. Op 4 september 2015 deed de Hoge Raad daar een hele duidelijke uitspraak over. Dat brengt ons tot het volgende standpunt:
Gevallen van landje-pik welke korter dan 10 jaar bestaan, zijn onwenselijk en inwoners kunnen geen beroep doen op verjaring. Zet daar handhavingscapaciteit op in.
Maar wel onmiddellijk stoppen met het afhandelen van gevallen van landje-pik welke al langer dan 10 jaar bestaan. Ik bepleit voor deze gevallen dus voor een onomkeerbare gedoogregeling.

Wel verbind ik hier twee criteria aan:

  1. De grootte van de grond is max 20 m2 i.p.v. de rekengrens van 100m2 waar deze nota over spreekt.
    Want, in onze gemeenten zijn inwoners die blij zijn met een tuintje van 45 m2 waarop ook nog een schuurtje staat. Het is van de knotse om dan 100 m2 toe te staan want een vlug rekensommetje leert dat we dan € 25.000,- weggeven.
  1. De grond wordt gebruikt als sier- of moestuin.
    Want ik ken situaties waar gemeentegrond als private dump wordt gebruikt. Voor oude auto, stapels pallets of een aanhangwagen.

Voorzitter, na het instellen van deze gedoogregeling kunnen we handhavingsbeleid richten op recente en nieuwe gevallen.

Graag een reactie van de portefeuillehouder.

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadHoe pakt Haarlemmermeer 'landje-pik' aan? Een evaluatie van het gevoerde beleid:   Sessie Datum:            9 november 2017 Onderwerp:   Evaluatie/voortgang aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond en erfafscheidingen Spreektijd       2 minuten                       Voorzitter, Tijdens huisbezoek in 2015 in Linquenda bleek dat mensen niet altijd met opzet doen aan landje-pik....Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)